Opstart competitie 2020-2021

Informatie vanuit de VTTL

Beste leden en sympathisanten! 🙂

Een nieuw tafeltennisseizoen staat voor de deur en de laatste puzzelstukjes lijken stilaan in elkaar te vallen. Hieronder vinden jullie de informatie terug die de VTTL gecommuniceerd heeft naar alle tafeltennisclubs omtrent de opstart van de competitie/interclub voor het tafeltennisseizoen 2020-2021.

 

Het bestuur van de VTTL kwam op 24 augustus samen om de opstart van de competitie te bespreken gezien de huidige omstandigheden. Na analyse van alle aspecten verbonden aan deze heropstart werden meerdere opties besproken. De Vlaamse tafeltennisliga heeft uiteindelijk beslist om de interclub 2020-2021 te laten doorgaan zoals gepland. Uiteraard blijven we de situatie verder van dichtbij opvolgen.

Binnenkort worden de richtlijnen gecommuniceerd betreffende deze heropstart en de bijhorende specifieke implicaties die hiermee gepaard gaan.

De VTTL-richtlijnen zijn momenteel iets specifieker dan de richtlijnen van onze Waalse collega’s (AF). Let op: naast deze richtlijnen vanuit de VTTL zijn er uiteraard ook nog andere specifiekere richtlijnen van toepassing in bepaalde regio’s en gemeenten. Het is dan ook belangrijk om deze richtlijnen goed na te lezen en toe te passen. We vragen dat elke ploeg bij een wedstrijd zijn/haar tegenstanders goed informeert indien er extra richtlijnen gelden.

Wij hopen uiteraard dat de competitie 2020-2021 volledig afgewerkt kan worden, maar daarvoor rekenen we ook op de verantwoordelijkheidszin van iedere club en ieder lid. Een goede samenwerking is dan ook meer dan noodzakelijk in deze omstandigheden en respect voor de regels moet er zijn voor iedereen.

De richtlijnen zullen officieel bekrachtigd worden op 31 augustus 2020 op de Nationale Raad van Bestuur. Beide visies (AF en VTTL) liggen op dezelfde lijn, dus lijkt dit een formaliteit te worden inzake de competities. Zo kunnen zowel de AF als de VTTL een week eerder dan voorzien communiceren richting de clubs, wat jullie ook in staat stelt om de richtlijnen extra goed te bekijken.

Wij wensen jullie alvast veel succes toe.

Met vriendelijke groeten

i.o. Jacques Denys; Voorzitter/VTTL

& Frederik Noppe; SG/VTTL

& Marc Gijs; Ondervoorzitter/VTTL

Dirk Lamproye; ADC/VTTL