Maatregelen rond COVID-19

Aangepast programma

Sinds 12u deze middag zijn sterkere maatregelen van kracht in de strijd tegen het Coronavirus. Alleen als we samenwerken, kunnen we deze crisis aanpakken en finaal ook overwinnen. Het spreekt dan ook voor zich dat ook wij als sportclub de nodige maatregelen nemen. Het bestuur heeft een aantal concrete beslissingen genomen met als doel om al onze leden en hun familie-/vriendenkring maximaal te beschermen.

  1. Ons programma wordt stilgelegd. Dit betekent dat er geen trainingen, wedstrijden of andere samenkomsten meer georganiseerd worden tot al zeker 5 april. Vermoedelijk zal deze maatregel verlengd worden voor een termijn die op vandaag onmogelijk te bepalen valt.
  2. Onze jaarlijkse PIKO-actie wordt geannuleerd. Het is momenteel geen goed idee om samen te komen om deur-aan-deur te verkopen, noch om een afhaalmoment te organiseren.
  3. In april zou ook ons jaarlijks clubtornooi doorgaan, dit zowel voor de jeugdspelers als voor de volwassenen. Dit evenement wordt ook geannuleerd.
  4. Op 1 mei stond ons groot clubfeest gepland, voor de eerste keer op een nieuwe locatie. Door de onzekere situatie die voor ons ligt heeft het bestuur beslist om ook dit evenement te annuleren.

Voorlopig heeft het bestuur van onze club beslist om geen enkel van voorgaande evenementen opnieuw in te plannen. Daarvoor is de situatie rond het Corona-virus momenteel te onzeker. Het is wel degelijk de bedoeling om ons clubfeest te laten doorgaan, alleen wachten we hiermee tot alle risico’s verdwenen zijn.

Verder willen we graag al onze leden oproepen tot maximale solidariteit. Volg als trotse inwoner van onze streek zeer nauwgezet de richtlijnen van onze overheid. Ook wij steunen de boodschap: “Blijf in uw kot”, zolang het niet hoogstnoodzakelijk is om jou te verplaatsen.

We wensen jullie veel moed in de komende periode, stay safe!