Goed nieuws voor de -12-jarigen!

Tweeduizendéénentwintig wordt ons jaar!

Goed nieuws voor de -12-jarigen!

Tweeduizendéénentwintig wordt ons jaar!

UPDATE TRAININGEN U12 – 10/01/2021

Vanaf zaterdag 16/01/2021 zullen er terug twee trainingsmomenten zijn voor onze youngsters. Het is de bedoeling dat jullie aansluiten bij de trainingsgroep die jullie werd toegewezen door jullie trainer bij de start van dit pingpongseizoen.

  • Trainingsgroep 1: 09u15-10u15
  • Trainingsgroep 2: 10u30-12u00

Alvast bedankt om hiermee rekening te houden.

Sportieve groeten

TT Gullegem

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Beste leden, ouders en sympathisanten!

Eerst en vooral willen wij jullie allemaal vanwege onze voltallige Gullegemse tafeltennisfamilie de beste wensen overmaken voor het jaar 2021.

Wij hopen met z’n allen dat 2021 op alle gebieden een beter jaar zal worden dan 2020. TT Gullegem heeft alvast enkele doelstellingen voor 2021 vooropgesteld die we graag zouden willen verwezenlijken.

  • Gouden Jubileum: 50-jarig bestaan van TT Gullegem vieren (1971-2021)
  • Sportief: heropstart tafeltennisactiviteiten voor alle leden/alle doelgroepen (trainingen, competitie, tornooien…)
  • Collectief: samen verder bouwen aan de toekomst van TT Gullegem (jeugdwerking, projecten, ledenaantal, communicatietools…)
  • Financieel: een stabiel, gezond financieel jaar realiseren (herstel coronacrisis, jaarlijkse acties, sponsors…)
  • Amusement: meer plezier beleven! (aan de pingpongtafel, in de cafetaria, festiviteiten…)

Als we op het einde van het jaar deze puntjes samen kunnen realiseren, kunnen we zeker spreken van een geslaagd 2021! “Tweeduizendéénentwintig wordt ons jaar!”

Deze week heeft ons bestuur voor de eerste keer dit jaar (online) vergaderd. We hebben bij de start van 2021 alvast goed nieuws te melden voor onze jongste leden! Er werd besloten om de jeugdtraining(en) op zaterdag voor de -12-jarigen (iedereen die geboren is in 2008 of later) terug op te starten vanaf zaterdag 09/01/2021. Deze training gaat door van 10u30-12u00. Online registratie is niet nodig voor deze groep. Deze eerste jeugdtraining van het jaar dient als testmoment. Na afloop van deze training wordt er dus een evaluatie gemaakt door onze trainers. Hierbij zal er worden bekeken of er al dan niet aanpassingen nodig zijn. (grootte trainingsgroepen, aantal trainingsgroepen, trainingsmomenten…) Indien dit het geval zou zijn, communiceren we dit uiteraard met jullie. Hou dus zeker onze website/facebookpagina in de gaten! 🙂

We hopen binnenkort voor alle andere leden ook goed nieuws te mogen aankondigen. Hopelijk tot snel!

Sportieve groeten

TT Gullegem