1986 – 1994: Gezellige clubsfeer

In 1986 werd Frank Decaluwé bereid gevonden om de club te leiden. Het werd een periode van vallen en opstaan waarbij de ambitie beperkt bleef tot het creëren van een gezellige clubsfeer en het uitbouwen van een jongerenwerking.